Organisationen

SALO:s styrelse består av:

Ordförande: Henrik Lund, klientstödjare

Vice ordförande: Dan Hedlund, klientstödjare

Sekreterare: Barbro Johansson

Kassör: Rolf Israelson

Ledamot: Kenneth Orest, klientstödjare

Behöver du hjälp? Mejla en klientstödjare: <förnamn.efternamn@salosverige.se>.
Frågor om organisationen besvaras av ordföranden: <förnamn.efternamn@salosverige.se>.
Frågor om styrelsens administration besvaras av sekreteraren: <förnamn.efternamn@salosverige.se>.
 

Länk till SALO:s stadgar

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation är på Facebook
Basinkomst = Medborgarlön Nationell websida för basinkomst i Sverige