Organisationen

SVERIGES ANSTÄLLNINGSLÖSAS LANDSORGANISATION – SALO är en ideell förening. Den är partipolitiskt och religiöst obunden.  Vår vision är att den landsomfattande organisationen ska genomsyra styrelsen med ledamöter från alla landsändar.

SALO har funnits sedan december 2004 och har hunnit vara med i flera olika sammanhang redan. Vi har synts och hörts i radio, TV, tidningar. På lokal nivå har vi agerat i manifestationer och stöttat enskilda personer som haft problem med myndigheter. Ju fler vi blir på olika orter, ju starkare blir vi på lokal nivå.

Vi förutsätter en deltagande demokratiform i organisationen. Det ger förutsättning för en stor känsla av delaktighet i beslut som tas. Det viktigaste inför ett beslut blir då deltagandet i stället för formaliteter. Även om ett visst behov av formell struktur finns blir då legitimiteten större tack vare stort deltagande.

Vi kommer att använda hemsidan och mail i stor utsträckning för att förmedla information till medlemmar och övriga intresserade. Det gör att vi sparar resurser för att skicka information till den som inte har tillgång till dator. Arbetet görs ju på ideell basis så vi måste hushålla med de ekonomiska resurserna. Vi hoppas att medlemmar på samma ort vill gå samman och bilda lokalavdelningar eller informella grupper för att öka sammanhållningen och informationsflödet i SALO. Det är trots allt medlemmarna i en folkrörelse som äger rörelsen. Ska det ”röra” på sig i folkrörelsen så måste vi alla hjälpas åt.

På hemsidan som ständigt utvecklas hämtar du information om SALO. Här meddelar även lokala grupper/avdelningar om sin verksamhet.

Styrelsens möten är öppna för medlemmar som därigenom får insyn i SALO:s verksamhet

Genom SALO kan alla som vill ha en humanare arbetsmarknad och ett samhälle som är till för människorna, inte tvärt om, finna gemenskap och kraft. Tillsammans ska vi påverka både på nationell nivå genom opinionsarbete, deltagande i debatter med mera och reagera på propositioner och förslag som ytterligare förstärker utanförskapet för många.

På lokal nivå kan du som är medlem vara med och skapa lokalavdelningar i SALO:s namn. Människor kan få en plats att finna stöd på i en tid då många av samhällets strukturer krackelerar. På lokal nivå kan vi då ge stöd genom samtal, studiecirklar, sociala aktiviteter med mera. Lokalavdelningen kan även bli ett stöd för enskilda i kontakten med myndigheter. Till exempel kan en representant för SALO på lokal nivå följa med den enskilde medlemmen till mötet med myndigheten. Dels som ett moraliskt stöd, dels för att lära mer om vilket förhållningssätt som präglar myndighetsutövarna. Det ger även en signal till handläggaren om vikten av att förhålla sig på ett professionellt sätt i kontakten med den enskilde.

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation är på Facebook
Basinkomst = Medborgarlön Nationell websida för basinkomst i Sverige