Centrum för Hälsa och Kultur

Centrum för Hälsa och Kultur

Centrum för Hälsa och Kultur är en del av det större projektet Ecocenter. Målet är, att med en helhetssyn och ett antal olika terapimetoder, diagnostisera och behandla olika obalanser, deras symptom och utvecklade sjukdomar. Till exempel psykisk stress, livsstil (diet etc.), och sjukdomar

som beror på överansträngning.

 

Vår ambition är att Centrumet så småningom ska ha möjlighet att erbjuda terapi i två kategorier.

 

Kategori 1 är traditionella terapier som Naturmedicin, Massage, Homeopati, Kiropraktik, Akupunktur, Ljusterapi etc.

 

Kategori 2 är ett antal terapier som inte alltid ses som terapier, som Hantverk och andra kreativa uttrycksformer, Djurterapi, Konversationsterapi, Trädgårdsarbete/Naturpedagogik, Anpassad arbetsträning etc.

 

Diagnoser och behandlingar arrangeras i individuella program och är så mycket som möjligt integrerade i Ecocenter´s dagliga verksamheter.

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation är på Facebook
Basinkomst = Medborgarlön Nationell websida för basinkomst i Sverige