Lokalt Samhälle

Permakultur och hållbart samhälle

Permakultur och hållbart samhälle

Vad är permakultur?

Permakultur är ett av världens mest helhetstänkande analys- och planeringsredskap. Kärnan i permakultur är baserad på en plats förutsättningar, ekologi, energieffektivitet och ett etiskt förhållningssätt. Permakultur bygger på samarbete och på lokala resurser i kretslopp. Den innehåller både vision och redskap, är bred och mångsidig och utvecklas ständigt över hela jordklotet.

I en permakulturdesign vävs människors bosättningar och arbetsplatser in i ett sammanhang, som tillgodoser Läs mer

Plan B

Plan B

Plan B: Omställningsplan för att bemöta framtidens oroligheter

Det är nödvändigt att Norrköpings kommun tar fram en handlingsplan för att bemöta den alltmer osäkra framtiden.

 Sammanlöpande kriser

Om man tar hänsyn till de många rapporter och signaler som regelbundet framförs i forskning och media om globala systemsammanbrott, så borde man dra slutsatsen att det är dags att tänka om och byta kurs. Det rapporteras om tendenser till en negativ utveckling med funktionella och strukturella Läs mer

Ett Handla Lokalt – Tänka Globalt Synsätt

Ett Handla Lokalt – Tänka Globalt Synsätt

Om vi accepterar ett centralstyrt samhälle, styrt och kontrollerat av några få utvalda personer, kan människorna i ett sådant samhälle inte hävda att man har en fungerande demokrati. Demokrati är en ständigt pågående process som lever och utvecklas med varje individ. Den kan kallas levande bara om den är rotad i lokala samhällen.

Så länge vi har ett ekonomiskt system som är kontrollerat och styrt av ekonomer, finansiärer och icke valda personer som inte bryr sig om naturens begränsningar och funktioner och inte heller vedertagna mänskliga rättigheter, Läs mer

Matkvalitet – Matens pris

Matkvalitet – Matens pris

Vad innebär begreppet matkvalitet?

Begrepp som kan kopplas till matkvalitet:

  • Livsmedel odlade utan kemikalier eller konstgödsel – näringsrika innan och efter matlagningen.
  • Rättvist framställda utan utnyttjande av människor.
  • Naturanpassade – odlade med naturen och rättvisa mot naturen.
  • Närproducerade när det är möjligt.
  • Livsmedel som är färska, robusta och smakfulla vid leverans till konsumenten. Kort transportsträcka och lagringstid.
  • Säsongsskördat, fullkost,(whole foods) icke hållbarhetsbehandlade med kemikalier eller manipulerade med tillsatser. Läs mer
Sveriges Anställningslösas Landsorganisation är på Facebook
Basinkomst = Medborgarlön Nationell websida för basinkomst i Sverige