Lokalt Samhälle

Länkar

Länkar

Följande är källor till information om lokalekonomi -/valutor, tänkande och utvecklingstrender.

Läs mer

Lokal/Global

Lokal/Global

Ekologisk rättvisa, den globala medborgaren och solidaritet över hela världen.

Nästan alla håller med om att Jorden, det enda hem vi människor har, är illa ute. Efter att man har granskat en mindre del av de hundratals tillgängliga diagnostiska rapporterna, måste man konstatera att Jorden är allvarligt sjuk. Det är uppenbart att hon har feber och attacker av frossa och hennes andningsorgan är i mycket dåligt skick.
Läs mer

Livskvalitet

Livskvalitet

En granskning av samhällets roller från ett helhetsperspektiv och ett humanistiskt perspektiv.

Meningen med och funktionen av en upplyst civilisation måste vara att främja den högsta livskvaliteten för varje medborgare, utan att offra natur och miljö. Övergången från det centralstyrda kontrollsamhället till beslutsfattande i det lokala samhället kommer att medföra en individuell och kollektiv förvandling. Detta måste komma från en lokal folkrörelse där människorna är utbildade och välinformerade och därefter kan det spridas till en världsomspännande rörelse.
Läs mer

Den hållbara staden

Den hållbara staden

Dagens sårbara samhälle som är beroende av en ständig tillströmning av nödvändiga resurser, som på samma gång främjar en livsstil av extrem konsumtion, kan inte på något sätt beskrivas som hållbart. Denna sårbarhet förvärras betydligt när man räknar med den politiska och ekonomiska oron, resursbristen och försämrade miljön i hela världen.

Alla de som lever i städer eller har ett intresse i deras överlevnad, behöver inse att kriserna hotar vid horisonten. Dessa kriser med sina olika grader av störningar och förstörelser är redan ett faktum och kommer så småningom att växa och påverka alla delar i samhället. Men det är städerna som kommer att få betala det högsta priset.

Läs mer

Lokalekonomi

Lokalekonomi i hållbarhetssyfte

Lärosatsen som formulerades av den ekonomiska teoretiska skolan, och som har blivit den nutida ekonomiska inriktningen, har som alla teorier till stor del blivit en oomstridd ideologi. Detta institutionaliserade ekonomiska system som propagerar för systematisk ekonomisk tillväxt, tillåter den finansiella eliten att äga och styra vårt valutasystem.

Detta omänskliga system använder Läs mer

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation är på Facebook
Basinkomst = Medborgarlön Nationell websida för basinkomst i Sverige