Lokalt Samhälle

Hållbar demokrati

Hållbar demokrati

Valet av demokratiskt system som uppfyller alla kriterier för ett hållbart samhälle, kan vara en kombination av olika system eller ett enda system som tillgodoser de flesta av de praktiska och etiska behoven i ett samhälle. (Och får på inget sätt vara influerat av särintressen – speciellt ekonomiska.) Det är en process som kan vara olika i olika regioner, samhällen och kulturer. Den viktiga frågan för mig är att det så kallade ekonomiska systemet som dominerar nu är erkänt otillräckligt och att en förändring måste komma till stånd.

Läs mer

Alternativ till avlönat jobb

Ett alternativ till avlönat jobb i ett hållbart samhälle

Vem äger, leder och kontrollerar vårt samhälle?

Det var systemet med centraliserad valuta och lönearbetet som tillsammans lade grunden för den industriella revolutionen och gjorde att samhället från första början var ett projekt av och för en egennyttig utvald mäktig grupp. Dessa två samhälleliga byggstenar lade grunden till det globala systemet som vi har idag, vilket är odemokratiskt, omänskligt och katastrofalt förödande för natur och miljö. Båda systemen var och är medvetet hänsynslösa, alltmer dysfunktionella och konfliktfyllda. Nu, när båda systemen närmar sig ett totalt sammanbrott, blir deras fullständiga oförenlighet med miljöprinciper, mänskliga och demokratiska värden alltmer uppenbar.
Läs mer

Ett levande och självständigt samhälle.

Ett levande och självständigt samhälle.

Den självständiga enheten, avdelningen eller det självständiga systemet.

Under den här rubriken är självständighet, oberoende och frihet  nyckelbegreppen. Detta är en nyckelfaktor i det hållbara samhället, och man kan se objektivt på samhällsutvecklingen utifrån olika aspekter. Det viktiga och även nödvändiga med självförsörjning i samhällets alla skikt har försvunnit från den offentliga debatten och politiska dagordningen.

Läs mer

Centrum för Hälsa och Kultur

Centrum för Hälsa och Kultur

Centrum för Hälsa och Kultur är en del av det större projektet Ecocenter. Målet är, att med en helhetssyn och ett antal olika terapimetoder, diagnostisera och behandla olika obalanser, deras symptom och utvecklade sjukdomar. Till exempel psykisk stress, livsstil (diet etc.), och sjukdomar
Läs mer

Forum för lokalsamhället

Forum för lokalsamhället

Forum för lokalsamhället är en del av ett större projekt, kallat The Ecocenter. I det planerade forumet är det tänkt att man ska ägna sig åt forskning om det lokala samhället. Uppgiften är att arrangera presentationer av konceptet i form av diskussioner, föreläsningar, studier, utställningar och forskning. Man kan ha olika idéer om och synpunkter på det lokala samhället och också använda konceptets möjligheter för att lösa problem som finns i storstäder.
Läs mer

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation är på Facebook
Basinkomst = Medborgarlön Nationell websida för basinkomst i Sverige