BLI MEDLEM

SALO välkomnar alla människor som vill ha ett mer humant samhälle.

Medlemsalternativ och årsavgift*


Medlemsavgift: 150kr

Familjemedlem: 50kr

Stödmedlem: 20kr

PlusGiro 38 22 81 – 4

Bankgiro 817-6182

 

*Familjemedlem betyder att varje familjemedlem som vill vara medlem skall betala
50 kr per år.


* betala medlemsavgiften direkt ( pappersfaktura skickas inte ut

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation är på Facebook
Basinkomst = Medborgarlön Nationell websida för basinkomst i Sverige